Veronika Kocourková

!

Vymedzovanie priestoru hranicami je zbytočné. Nebezpečenstvo, ktoré nás čaká v budúcnosti sa pred nimi nezastaví.