Hammer Agency

HOLUBICA

Holubica, sloboda lietať. Sloboda výberu. Moc tvoriť vlastné rozhodnutia. Symbol nového začiatku, mieru, lásky, šťastia a prosperity. Holubica, symbol nádeje.

V časoch svetovéj pandémie vznikol nový symbol. Zdravotnícke rúško. Kúsok látky, ktorá dokáže zachrániť svet taký ako ho poznáme.

Ani tu však neplatia rovnaké práva a možnosti pre všetkých. Väčšina utečencov a ľudí utekajúcich pred konfliktom a perzekúciou nemá prístup ku ochranným a dezinfekčným prostriedkom, vode a potrebnej zdravotnej starostlivosti. Grafika v snahe poukázať na nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti a bezpečnosti, znázorňuje len časť holubíc so symbolom rúška letiac v jednom smere a držiac od seba odstup. Počet holubíc skrýva aj priamy odkaz na dátum Svetového dňa utečencov 20.6.