Hammer Agency

DOMOV

Domov poskytuje ochranu, stabilitu, integráciu, identitu a súkromie. Domov je základom a odrazovým mostíkom pre našu spokojnosť a šťastie.

Pandémia COVID-19 spojila ľudí v neistote, neistote, kedy sa nám vráti sloboda. Pre niektorých dočasná neistota, kedy sa nám vráti sloboda opustiť steny svojho domova a pre iných dlhotrvajúca strata slobody pohybu, slobody robiť vlastné rozhodnutia o svojej budúcnosti a slobody budovať svoj nový domov v bezpečí.

Nájdime v tomto spojení empatiu pre marginalizovaných a prenasledovaných, hľadajúc spolu slobodu pre nás všetkých.