Beatrix Pap

Fear of Pac-Man / Strach z neznámeho

Je človek jedným z Božích omylov? Alebo je Boh jedným z omylov človeka?