Sicknico

WORLD CITIZEN

Zem je domovom nás všetkých. Budeme mať niekedy rovnaké šance to pocítiť?