Zsófia Papp

Be human!

V roku 2016 bolo na železničnej stanici v Budapešti množstvo utečencov. Všetci museli kvôli vojne utiecť z ich domovov. Mnoho ľudí im prišlo pomôcť a chrániť ich. Sú však aj takí, ktorí sa zľakli neznámeho mysliac si, že utečenci sú nebezpeční, zlí atď. Bohužiaľ, mnohí politici v posledných rokoch zvolili podobný prístup. Je preto veľmi dôležité šíriť hodnoty, akými sú tolerancia, pomoc, nádej a láska.

Zozbieral som slová s negatívnym nábojom, ktorými ľudia často nazývajú utečencov a migrantov (ktoré možno nájsť vo výsledkoch vyhľadávania Google), a môj plagát ich zámerne spojil s fotografiou utečeneckého dieťaťa. Z týchto slov, kde chýbajú písmená sa stalo "BUĎ ĽUDSKÝ! “ , čo je vo finále moja správa pre všetkých.