Script Hunter

One

Námet plagátu One mi napadol pri čítaní knihy Snežný leopard od Petra Matthiessen. Matthiessen bol americký prírodovedec a aktivista, ktorý za svoj život spoznal množstvo kultúr naprieč celým svetom. A všimol si nápadné podobnosti medzi nami, ktoré nemôžu byť náhodné. Nie je ani zďaleka prvým vedcom, ktorý na to poukazuje. Niektoré veci a to, ako vidíme a popisujeme svet okolo seba je vlastný len nám ľuďom. One je plagát o tom, že nie sme my a oni, ale že sme všetci vzájomne prepojení. Mám veľmi rada písmo a na svet a kultúru nahliadam najmä cez toto médium. Písmo je zároveň typické pre ľudský druh, a preto som vytvorila plagát s použitím písmových systémov používaných naprieč rôznymi kultúrami, ktoré sú vzájomne prepojené, vyrastajú zo seba. Nejde však len o formu. S písmom kráčajú aj vedomosti, svetonázor a náboženstvá, ktoré sa zlievali a vytvorili kultúru, kde je každý ovplyvnený každým. Kultúru ľudí. Ukazovať preto na niekoho, že je taký alebo onaký, hovorí len o strachu z neznámeho a nedostatku informácii. Pretože ak sa hrabete dostatočne hlboko, nájdete len túžbu niekam patriť.