Lucia Silberová

Pure soul

Môj názov práce je ,,Pure soul", čiže čistá duša. Žijeme v krajine, kde iná rasa, národ či náboženstvo vzbudzuje v ľuďoch strach a pohoršenie. V mojej práci chcem poukázať na nevinnosť ľudí, ktorí len túžia po lepšom živote, ktorý im nebol daný.