Mária Bačová

Sociálny dištanc

Ľudstvo zažilo posledné mesiace nebývalú situáciu. Dostali sme nariadenie zostať doma a nevychádzať. Zakázané nám bolo to, čo je pre nás prirodzené. Zostali sme v obmedzenom prostredí našich domovov. Našou povinnosťou bola izolácia od iných, dodržiavanie dôkladného umývania rúk, nosenie rúška a dodržiavanie odstupu - sociálny dištanc. Tieto nariadenia sú však pre utečencov nereálne. Podmienky, v akých sa im podarí utiecť zo svojho domova, sú provizórne a v mnohých prípadoch veľmi nebezpečné. My všetci sme zostali zamknutí v našich domovoch, avšak v podmienkach, ktoré nám takmer bezproblémovo umožňujú dodržiavať tieto nariadenia. Táto „celosvetová karanténa“ nám mohla ukázať, aký veľký je odstup od tak dôležitých problémov, ktoré sa týkajú celého ľudstva. Sociálny dištanc nie je len témou koronakrízy. Je to téma, ktorá predstavuje zlyhanie ľudstva v otázkach solidarity a otvorenosti voči neznámemu. Je pre nás ľahké uzavrieť sa do svojich štyroch stien, nasadiť si rúško a odtiahnuť ruky od problémov, ktoré reálne nevidíme alebo sa nás nedotýkajú. Zostať v bezpečí je však najdôležitejšie pre každého jedného človeka. A v tomto prípade bezpečie znamená priblížiť sa a podať pomocnú ruku, hoc aj s nasadeným rúškom.