Zuzana (cena verejnosti)

Pozor!

Tému migrovania verzus uzavretia hraníc som spracovala pomerne nadľahčene. Všetko sa točí okolo spoločnosti, ktorú tvoria ľudia. Čo ak by sa začali všetky nariadenia, práva a povinnosti vzťahovať aj na zvieratá? Alebo dokonca na vodu, ktorá prúdi celým svetom.