Ján Bača

#nohatespeech (Múr predsudkov)

Absolútny presun komunikácie do digitálneho sveta počas koronakrízy naplno odhalil naše strachy – v citlivých otázkach sa riadime predovšetkým emóciami, predsudkami a frustráciou. Zbytočne tak budujeme xenofóbne múry osadené ostnatými hashtagmi, ktorých zbúranie bude pre imigrantov náročnejšie ako prekonanie tisícok kilometrov.