Eva Jenčuráková

NO HOME TO KEEP ME SAFE I & II

Domov je považovaný za bezpečné miesto, nie je však bezpečným miestom pre každého z nás, rovnako nie každý z nás má svoj domov.