Helplab

Je pohyb možný pre všetkých rovnako?

Plagát vizuálne reaguje na otázku voľnosti pohybu. Je pohyb možný pre všetkých rovnako? Kompozícia je tvorená z dvoch častí oddelených čiarou. Kontrastná čiara predstavuje hranicu, vyvoláva v kompozícii určité napätie a zároveň rozdeľuje plochu plagátu. Prvá časť je vzdušná, priestorná a pokojná. Druhú časť tvorí priestor stiesnený ba až znepokojivo klaustrofobický. Typografia reprezentuje masu ľudí, ktorým je bránené v slobodnom pohybe a prechode do nekonfliktného priestoru. Svojim chaotickým a stlačeným riadkovaním plní primárne funkciu formy a až sekundárne obsahu.