Miroslav Beličák

Svetový deň utečencov (2)

Rozptýlená typografia rozmanitých fontov symbolizuje národnostný kolorit utečencov. Farebná nálada prechádza z konfliktnej červenej do bezpečnej červenej a v kombinácii s bielym písmom dotvára trikolóru Slovenska a migrantov na jeho území.