Eva Jenčuráková

NO HOME

Na úteku pred nebezpečím musia deti opustiť svoje rodné hniezdo a vydať sa v ústrety nejasnej budúcnosti. Bez domova, bez svojich blízkych, bez zázemia na ich rozvoj, momentálne ohrozované aj šírením pandémie COVID-19. Napriek tomu verím, že je nádej na lepší zajtrajšok, na lepšiu budúcnosť, ktorú symbolizujú tri hviezdy, za ktorými sa oplatí ísť vpred.