Ervín Gejdoš

World Refugee Day

Grafické vyobrazenie primárnych symbolov utečeneckej pozície – človek, ktorý nedobrovoľne opúšťa domov, častokrát bez vízie návratu. Základný, pričom tak opomínaný fakt.