Janka Žitňáková

Choked

Reakcia na ľudí, ktorí boli vyhnaní a museli opustiť svoje obydlia, no nemali základné prostriedky na prežitie.